Kafeteria

Lite kjøkken

Vi har kafeteria på senteret. Denne kan leies av privatpersoner eller organisasjoner.

Pris for leie er kr 300 pr. dag/kveld.

Spørsmål ang. Leie kan rettes til:

Ingebjørg Bratterud    tel. 47262129  eller

Maggie Andersen  tel. 95851844