Kafeteria

 

Vi har kafeteria på senteret. Denne kan leies av privatpersoner eller organisasjoner.

Pris for leie er kr 300(opp til 3 timer) eller kr 500 for mer en 3 timer.

Brynjulf Einungbrekke telefon: 97715850

eller

Halvard Gjøystdal  telefon 91794451

Online booking av kafeterian:

Det er opprettet en Facebook side som skal brukes for leie av kafeteriaen. Den heter: 

Kafeteria Tinn Håndverkssenter 

Kafeteria
Kjøkken
Kjøkken