Knivlaug

Torsdager fra kl 18 har knivlauget samling i kjelleren.